Ach nie!

Tu sa náš magister veľmi nudí.

Asi niekto rozpráva o verejnej správe a jej charasterických črtách. 😞

Skús znova...