Kvíz o Slovenskej histórii

Vitaj!
Čaká ťa 5 otázok. Kombinácia správnych odpovedí ťa dostane do ďalšieho levelu. 
1. Z akej doby sú prvé známky o osídlení územia Slovenska?

a) paleolit

b) neolit

c) mezolit

d) eneolit

 

2. Približne kedy došli Kelti na územie dnešného Slovenska?

a) začiatkom 2. storočia pred Kristom

b) medzi 1. a. 2. storočím pred Kristom

c) na konci 3. storočia pred Kristom

d) na konci 4. storočia pred Kristom

 

3. Ako sa volá štátny útvar, ktorý sa roku 833 pripojil k Veľkej Morave?

a) Zemplínska ríša

b) Nitrianske kniežatstvo

c) Rakúsko-uherské kráľovstvo

d) Rusínsky štát

 

4. Legenda hovorí, že bohatým bral a chudobným dával. Odkiaľ pochádza tento zbojník?

a) Terchová

b) Spišská Nová Ves

c) Michalovce

d) Nižnany

 

5. Kto kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu založenú na západoslovenskom nárečí  v roku 1787?

a) Ľudovít Štúr

b) Ján Kollár

c) Andrej Sládkovič

d) Anton Bernolák

 

Poznámky: 

Do ďaľšieho kola ťa dostane kombinácia správnych odpovedí. 

Napríklad 1a2a3a4a5a

Túto kombináciu zadaj do URL linku

www.politickeslapky.sk/pages/1a2a3a4a5a

Daný link ťa zavedie ďalej.