Áno je to tak, kľúče!!

Pokračujeme ďalej. 

Kto povedal legendárny výrok, ktorý začína "Ešte raz sa ma to spýtaš..."

 

Poznámky:

  • Krstné meno, priezvisko a dátum narodenia autora je názov účtu na stránke bit.ly
  • Príklad: www.bit.ly/jankohrasko01012000
  • Dátum 1. januára 2000 napíš ako 01012000 vo formáte; deň mesiac rok