Ako chceme pomôcť 3. kolekciou šľapiek?

Ach to naše školstvo slovenské...

Jeden zo základných pilierov nášho projektu je venovanie 10% ziskov z každej kolekcie na dobročinné účely. Toto je naša filozofia od začiatku a nikdy sa jej nevzdáme.

V prvej kolekcii sme venovali 10% z (ne)ziskov Detskému kardiocentru. V druhej kolekcii sme prispeli občianskému združeniu Vagus. Okrem finančného daru sme sa rozhodli ísť príkladom a rozdávali sme klientom Vagusu (t.j. ľuďom bez domova) vianočnú kapustnicu.

No a čo tretia kolekcia?

Všetci sa zhodneme na tom, že slovenské školstvo je politikmi dlhodobo ignorované, so skokovou reformou meškáme približne 20 rokov a v medzinárodných meraniach výrazne zaostávame za ostatnými krajinami EÚ (viď. sprievodný text k prvej kolekcii Politických šľapiek).

Študentom chýbajú moderné vedomosti a zručnosti, absentuje u nich kritické myslenie a čoraz viac z nich podľahne vplyvu hoaxov a dezinformácii.

A čo robia politici?

Politici namiesto toho, aby išli príkladom, tak sa snažia ututlať kauzy svojich okopírovaných záverečných prác a títo plagiátori nemajú ani toľko sebareflexie aby slušne odstúpili.

Zdroj: Topky.sk

Zároveň pľujú oheň na všetky strany a svoju študentskú neschopnosť a lenivosť ospravedlňujú urážaním všetkých slušných študentov.

Preto sme sa symbolicky rozhodli prispieť 10% zo ziskov organizácii, ktorá už niekoľko rokov vzdeláva znevýhodnené deti v problémových regiónoch - Teach for Slovakia.

To však nie je všetko.

Tak, ako v druhej kolekcii, aj teraz chceme ísť príkladom.

Preto sme sa rozhodli, že sa pokúsime navštíviť 3 slovenské stredné školy s prednáškou na tému kritického myslenia a zručností 21. storočia.

Zdroj: Startlab

Tak poďme zlepšiť Slovensko výrokom niekoho, kto to mal urobiť už dávno!